Virtuaalse inimese nutiseadeldis

Juhendaja: Kädi Kuhlap
Teema: Mina ja seadmed