Projektist

NutiLaborid on IT-huviringid lastele ja noorele, mille Vaata Maailma SA koostöös Telia ja Microsoftiga käivitas 2012. aastal.

NutiLaborite eesmärk on suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. Ühtlasi tahame huvitegevuse pakkumisega hoida noori eemal tänavatest ning tutvustada neile infotehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi.

NutiLaborite tegevusvaldkonnad on:

  • robootika (sh LEGO WeDo);
  • veebilehed, veebidisain, animatsioon;
  • programmeerimine;
  • 3D modelleerimine;
  • mobiilirakenduste (äppide) loomine;
  • arvutiehitus, elektroonika;
  • loodus-, täppis- ja rakendusteadused.

Toetajad

NutiLaborite tegevust koordineerib Vaata Maailma SA, kuid NutiLaborite käivitamine ning tegevus on olnud võimalik vaid tänu toetajatele ning väga tublidele juhendajatele.

NutiLabori projekti on läbi aastate toetanud Telia, Microsoft, Swedbank, SEB, Playtech ja OpusCapita

NutiLaborites on nende aastate jooksul osalenud üle 5000 noore.

Meie eesmärk on võimaldada enamatele noortele saada seda esmast vahetut kokkupuudet ja kogemust IT-ga. Selleks soovime avada NutiLaborid lisaks koolidele ka noortekeskustes, lasteaedades ja ettevõtetes. 2014-2015 hooajal alustasid 30-s lasteaias tegevust Jänku-Jussi NutiLaborid, kus õpetatakse robootikat (Lego We Do baasil). 2015 kevadel avasime esimese ettevõttesisese NutiLabori Swedbanki töötajate lastele, 2015 sügisel avasid oma NutiLaborid ka Elisa, Eesti Energia-Net Group ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kutsume üles ka Teie ettevõtet panustama selle soovi täitumisse. Võtke julgelt ühendust Vaata Maailma sihtasutusega ning saame Teie toetusega kohe NutiLabori käivitada.

Otsime ka aktiivseid ja huvitatud eraisikuid, kes sooviksid kaasa lüüa näiteks NutiLabori tundide andmisel – kas juhendaja või vabatahtlikuna. Või kui näed teisi võimalusi, kuidas saaksid NutiLabori projektis osaleda, võta kindlasti ühendust.

Lisainfo: nutilabor @ vaatamaailma.ee

VaataMaailma_logo_labipaistev_ohem

MSlogo

Telia logo

swedbank_logo_must taust

SEB logo
SK logofitek logo

pt_logo

cblogo

BCSIteralogo