Starditoetus 2018

NutiLabori starditoetuse konkurss 2018

2018. aastal said NutiLabori Starditoetuse:

MTÜ Laste arengu- ja tugikeskuse Lõvimeri robootikaring
Tallinna Ja Harjumaa Vaegkuuljete ühingu nutiring
MTÜ Lohkva Külaselts robootikaring RoboLo
MTÜ Huviring Nutikas Laps huviring
Laste ja noorte õppekeskuse robootikaringid Suursoos, Urvastes ja Salus
MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad huviring Avastame maailma – Legorobootika!
MTÜ Noored Progejad IT huviring
Nuti-Mik OÜ Nuti-Miku robootikaring
Dragonite MTÜ Raamatukogu Nutilabor
MTÜ Nuti-Võlur Varstu Sipelga NutiLabor
MTÜ Eesti 2.0 Eesti Kunstimuuseumi muuseumitund
Tallinna Keskraamatukogu Digidisaini klubi
Tallinna Keskraamatukogu Leiutajate ring
MTÜ Jõelähtme Noored Programmeerimise töötuba Kostivere noortekeskuses
Vastseliina Noortekeskuse huviring Nutitelefoni rakenduste tegemine
Tallinna Keskraamatukogu Nurmenuku robootikaring

Eesmärk on toetada uute IT-alaste huviringide, NutiLaborite, loomist, mis keskenduvad robootikale, programmeerimisele, multimeediale, 3D-modelleerimisele või mobiiliäppide valmistamisele.

Tingimused taotlejale:

 • Taotleja peab olema FIE või juriidiline isik.
 • Taotleja ei saa olla huvikool, kool, koolieelne lasteasutus, kutseõppeasutus.

Taotlusvooru tingimused:

 • starditoetuse summa on 675 eurot (omafinantseeringu nõue puudub);
 • tegemist on uue avatava IT-huviringiga uues asukohas. Toetust ei saa taotleda juba tegutseva IT-huviringi jätkamiseks või taaskäivitamiseks.
 • toetust võib kasutada huviringi töötasu osaliseks kompenseerimiseks või ringi tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks;
 • toetuse saaja peab läbi viima vähemalt 15 huviringi tundi 2018. aasta jooksul. Ühe ringitunni pikkus on vähemalt 45 minutit ja see toimub koolitundide välisel ajal;
 • taotleja ei saa toetust kasutada ruumide rentimiseks.

Taotleja kinnitab, et toetuse saamisel:

 • avab IT-huviringi 4 nädala jooksul toetuse otsuse saamisest;
 • korraldab NutiLaboris osalevate laste ning noorte ja nende tegevuste tutvustamise teistele noortele ning täiskasvatutele (sh lapsevanematele) vähemalt ühel avatud uste päeval, avalikul või sisesel üritusel;
 • tagab, et NutiLabori töös ja materjalides kasutatud visuaalide, piltide, helide, sisu vms puhul ei rikuta autoriõigusi ja kasutab NutiLabori töös legaalset tarkvara;
 • annab tagasisidet ringitegevuse toimumise kohta Vaata Maailma SA-le kahel korral: ringi avamisel ja ringitegevuse lõpetamisel ning osaleb ka NutiLaboreid puudutavates uuringutes ning lisab IT-huviringi huviring.ee keskkonda
 • Vaata Maailma SAl on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

Taotluse esitamise tähtaeg 9. veebruar 2018 kell 16.00.

Taotluse saab esitada SIIN.

Vaata Maailma SA valib välja toetuse saajad ja teavitab otsusest hiljemalt 14.02.2018.
Vaata Maailma SA sõlmib Starditoetuse saajaga lepingu tähtajaga kuni 31.12.2018.

Hindamiskriteeriumid:

 • Toetuse kasutamine on taotleja poolt läbi mõeldud ning taotluses põhjendatud, sh ringi toimumise sagedus, ringi tegevuste kirjeldused, koostöö teiste huviringidega, võistlustel osalemine jms.
 • Kui taotlusi esitatakse rohkem, kui eelarveliselt on võimalik toetada, eelistatakse neid taotlejaid, kes ei ole varem NutiLabori projektist toetust saanud.