NutiLabori starditoetuse konkurss 2017

Vaata Maailma SA kuulutab välja konkursi uute IT-huviringingide “NutiLabor” avamiseks, et õpetada lastele robootikat, programmeerimist või mobiiliäppide valmistamist. Ringide sihtrühmaks on kooliealised lapsed (1.-9. klassini), kuid seejuures ei pea huviringi läbi viima koolis.

Starditoetuse eesmärk on innustada uute NutiLaborite teket, et IT-huviringid muutuksid sama kättesaadavaks nagu on näiteks spordi-, muusika- ja tantsuringid.

Starditoetuse summa on 675 eurot ning omafinantseeringu nõue puudub. Selle summa eest võib soetada ringi tegevuseks vajalikke vahendeid, maksta huviringi juhendajale töötasu või katta muid kulusid (v.a ruumide rent), mis on seotud 15 huviringi tunni läbi viimisega.

Konkursile taotluste esitamise tähtaeg on 16.01.2017 kell 9.30. Otsus toetussumma määramisest tehakse jaanuari 2017 lõpuks ning uued ringid alustavad tööd hiljemalt 2017. aasta veebruari lõpuks.

Toetust ei saa taotleda juba tegutseva IT-huviringi jätkamiseks või taaskäivitamiseks.

NutiLaborite tööd koordineerib Vaata Maailma SA. NutiLaborid tegutsevad aastast 2012 ning neisse on kaasatud üle 5000 lapse. NutiLaborid tegutsevad eratoetusel. 2016/2017 hooaja toetajad on Microsoft, Telia, Swedbank, SEB, Playtech.

Taotlusvooru tingimused:

  • Starditoetuse summa on 675 eurot (omafinantseeringu nõue puudub).
  • Tegemist on uue avatava IT-huviringiga uues asukohas
  • Toetust võib kasutada huviringi töötasu osaliseks kompenseerimiseks või ringi tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks.
  • Toetuse saaja peab läbi viima vähemalt 15 IT-huviringi tundi 2017.aasta jooksul. Ühe ringitunni pikkus on vähemalt 45 minutit ja see toimub koolitundide välisel ajal.

Elektrooniline taotlusvorm https://goo.gl/forms/tONr36f1ilZaknCH3

Lisainfo: nutilabor @ vaatamaailma.ee