IT-seadmed ja arvamus

Juhendaja: Ayrton Mägipõld
Teema: Mina ja seadmed