Otsime koostööpartnereid!

Kutsume ettevõtjaid ja organisatsioone toetama IKT-alast huvitegevust, kust kasvavad välja Eesti IKT-spetsialistid.

Vaata Maailma SA on alates 2012. aastast korraldanud NutiLaboreid ehk IKT-alaseid huviringe, sest huvitegevus on otseselt seotud noorte otsusega minna IKT-d õppima. Seda kinnitas ka Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja IT-Kolledži sisseastujate seas läbi viidud küsitlus – noored valisid IT-õppe, sest:

36% tegeles kooli ajal IKT-alase huvitegevusega: isetegemine – esimene arvuti, selle ehitus, programmeerimine, veebidisain, arvutimängude programmeerimine;
-9% huvist matemaatika vastu;
-9% koolis arvutitundidest, kursustest või võistlustest osavõtmine tekitas huvi.

Eestis on hetkel üldhariduse päevaõppes 135 000 õpilast ning ca 90% neist on seotud huvihariduse ja -tegevusega, samas IKT-huviringides osaleb hinnanguliselt ainult 1,1% noortest.

Meie soov on seda numbrit oluliselt tõsta!

Otsime koostööpartnereid, kes aitaksid toetada juba olemasolevate NutiLaborite jätkamist ja uute NutiLaborite käivitamist üle Eesti. NutiLaborid on osalejatele tasuta ning seni on kogu tegevus toimunud vaid toetajate abiga. Tahame ringe ka edaspidi tasuta jätkata, et pakkuda kõigile lastele võrdseid võimalusi.

Sinu toetus on hädavajalik, et tasuda särasilmsete juhendajate töötasu ning muretseda ringide läbiviimiseks vajalik tehnika.

Täname seniseid suurtoetajaid EMT-d, Elioni, Microsofti ning toetajatena kaasa löönud Playtech´i, OpusCapita´t, BCS Itera´t ja Codeborne´i.

Võtke julgelt meiega ühendust ja teie toetusel käivitame sügisest uued NutiLaborid!

Parimate koostöösoovidega,

Kristi Kivilo
NutiLabori projekt
Vaata Maailma SA
ikt@vaatamaailma.ee
tel 51 75300

Teet Andreas Salvan saatis NutiVõistlus 2014 konkursile võistlustöö, mis räägib sellest, miks ta roboteid koolidesse tahab. Robootika on üks valdkond, millega NutiLaborites tegeletakse.