Kuidas luua IT-alast huviringi ettevõttes?

Kirjutame lahti, mis komponentidest IT-huviringi loomine koosneb. Oma ettevõtte töötajate lastele IT-huviringi avamiseks on sul vaja juhendajat, ruumi, osalejaid ja seadmeid.

1. Millist IT-alast huviringi millisele sihtrühmale ja kui tihti sa tahad teha?

Robootika ja programmeerimise ringides kasutatakse visuaalset prorgrammeerimist.
Kirjalike käskluste asemel kasutatakse graafilisi plokke. Näiteks nagu code.org kodulehele koondatud mängudes:
– Angry Birds https://studio.code.org/hoc/1
– Minecraft https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1
– Star Wars https://code.org/starwars
– Zombied https://studio.code.org/s/course3/stage/2/puzzle/1

Huviringi teemad vanusele 5-9: programmeerimine code.org mängude ja Junior Scratch programmiga, Robootika LEGO WeDo komplektidega, mängude programmeerimine KoduGame Lab’is.
Huviringi teemad vanusele 9-15: Robootika EV3 komplektidega, programmeerimine ja animatsioon Scratchi’s, mobiiliäppide tegemine, 3D modelleerimine.

Huviringi toimumise aeg – soovitame üks kord nädalas ja 1,5 tundi korraga.
Mõtle läbi rahastamine.
Kulud ringi läbiviimseks:

– juhendaja tasu
– arvutid/seadmed
– robootikaringi läbiviimiseks vajalikud seadmete ja lisatarvikute komplektid
– ruumi rent

2. Leia juhendaja

Kui sul on juhendaja olemas, siis hüppa järgmise punkti juurde!
Sul ei ole juhendajat: küsi meilt nutilabor @ vaatamaailma.ee ja aitame sul otsida! Me vahendame kontakte, aga otsus juhendaja sobivuse kohta jääb sulle.

Vaata la lisast NutiLabor_Loomine_1.0_IT-huviringi alustamine_huviringi juhendaja leping (.pdf)

3. Leia ruum ringi läbiviimiseks

Ruum laudade ja toolidega kõikidele osalejatele.
Kui alustad robootikaringiga, siis oleks vaja ka ca 4×2 m põrandpinda, et robotitega mööda põrandat ringi kihutada või robotite sumovõistlust teha.

4. Leia osalejad

Optimaalne osalejate arv ringis on 6-12. Siis jõuab juhendaja kõikidega tegeleda.
Kui sinu huviringis on täitmata kohti, siis paku võimalust ka oma naaberettevõttele.

5. Soeta seadmed

1) LEGO WeDo Robootikaringi käivitamiseks
– üks robotikomplekt kahe osaleja kohta, lisas seadmete näidiskomplekt
– üks arvuti või tahvelarvuti kahe osaleja kohta (Windows, Mac: 1 GB, 1 GHz, reso1024*600)
– juhendaja arvuti
– projektor
2) LEGO EV3 Robootikaringi käivitamiseks
– üks robotikomplekt kahe osaleja kohta, lisas seadmete näidiskomplekt
– üks arvuti kahe osaleja kohta (Windows, Mac: 1 GB, 1 GHz, reso1024*600)
– juhendaja arvuti
– projektor
3) Programmeerimisringi käivitamiseks
– üks arvuti kahe osaleja kohta
– juhendaja arvuti
– projektor
– internetiühendus

LEGO seadmed: www.robomiku.ee

6. PR ja infovahetus

Varakult tasub mõelda ka ringist teavitamise ning huviringis toimuva infovahetuse peale. Suhtlemine toimub:
1) ringis sees – nii lapsed kui lapsevanemad ja juhendaja(d). Näiteks kaaluda infolisti loomist, kus on kõigi vanemate kontaktid ning kaaluda tasub ka Facebooki (kinnise) grupi loomist. Samuti võib ringil olla oma koduleht. Oluline on, et kontaktisikud, nende rollid ja kontaktandmed oleksid kättesaadavad ja lihtsalt leitavad. NB! Fotosid lastest tohib avaldada ainult lapsevanema nõusolekul.
2) ettevõtte sees – ringi infot saab vahendada intranetis/ettevõtte uudiskirjades. Näiteks: info, mida ringides tehakse/tulemused/ringi lapsed saavad joonistada digitaalseid jõulukaarte ettevõttele jmt. Samuti saab ringist teha pilte/videosid.
3) väljapoole ettevõtet – sotsiaalne vastutustundlikkus, IT-valdkonna arendamine, panustamine tuleviku IT-spetsialistide pealekasvu. Ringidesse võib kutsuda näiteks ajakirjanikke/huvilisi.
soovitame liituda ka NutiLabori Facebooki lehega www.facebook.com/nutilabor

Soovitame rühmatunde suurendamiseks teha ka lastele näiteks särgid/kleepsud ringi nimega vmt.
Jaga infot!

7. IT-huviringid Eestis

www.huviring.ee

IT-huviringid tegutsevad Eestis nii lasteaedades koolides, huvikoolides kui ka näiteks noortekeskustes ja ettevõtetes. Selleks, et IT-huviringe tekiks rohkem, loodi erarahastusel NutiLabori projekt, mille eesmärk oli ergutada IT-huviringide tekkimist. NutiLabori projekti asutaja ning NutiLabori võrgustiku töö koordineerija on Vaata Maailma Sihtasutus.
NutiLabor koondab koolivälisel ajal tegutsevaid IT-huviringe. Esimesed ringid alustasid NutiLabori nime all tegevust 2012. õppeaastal. 2015. aasta novembri seisuga on üle Eesti 110 NutiLaborit, kuhu on kaasatud ligikaudu 2300 last. Ringid toimuvad üle Eesti nii eesti kui vene keeles ning enamus ringe on osalejatele tasuta. NutiLaborite projekti toetavad eraettevõtted.

2015-2016 aasta suurimateks eesmärkideks on uute IT-huviringide loomine, nende käivitamiseks vajalike uute juhendajate leidmine ja koolitamine ning mentorlus. NutiLabori soov on, et IT-ringid oleksid sama loomulikud ning levinud nagu näiteks muusika-, spordi- ja tantsuringid.