NutiLaborid panustavad IT oskuste arendamisesse.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka sõnul tuleb panustada õpilaste ja ka täiskasvanute IT oskuste arendamisesse, kuna see aitab hoida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia positsiooni Eesti majanduse ühe vedurina.

PRESSITEADE 05.10.2013

NutiLaborid tõid IT huviringidesse ligi 1000 last

Eelmisel õppeaastal käivitunud NutiLaborite projekt jätkub ka sel aastal. Lisaks möödunud aasta enam kui 600le õpilasele saavad tänavu osaleda IT huviringides veel lisaks 400 last üle Eesti. Nutilaborid pakuvad võimalust tegeleda lastel arvuti- ja tehnikaehitusega, robootikaga, programmeerimise ja mobiilsete rakenduste loomisega.

Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo sõnul tõestasid eelmisel aastal käivitunud NutiLaborid, et laste ja noorte huvi IT valdkonna huvitegevuse vastu on suur ning sealt saavad nad parema ettekujutuse, kuidas edaspidi oma elu IT valdkonnaga siduda. „Sel aastal esitati NutLabori taotluseid kordi rohkem, kui meil toetust võimalik jagada oli. See näitab vajadust IKT huvitegevuse korraldamiseks ja koostöö arendamiseks riigi ning ettevõtete vahel,“ lisas Kivilo.

Haanja Kooli NutiLabori juhendaja Triinu Grossmann rõõmustab: „Meie väike Haanja Kooli robootikaring siin Lõuna-Eestis ei oleks ilma Vaata Maailma toetuseta saanud nii aktiivselt toimida. NutiLabor on toetanud meie kooli ringitööks vajalike vahenditega ning andnud õpilastele võimaluse osaleda mitmetel võistlustel ja tegeleda põnevate asjadega“.

ITL juhatuse liige Enn Saar märkis, et ITL on esitanud üleskutse kõigile oma liikmetele ühineda NutiLabori projektiga. „Me vajame IT sektorisse järelkasvu ning just NutiLabori laste hulgast võivad sirguda meie järgmised ettevõtete IT juhid ja tippspetsialistid,“ ütles Saar.

Vaata Maailma SA koostöös EMT, Elioni ja Microsoftiga seadsid 2012. aastal eesmärgiks toetada ja soodustada infotehnoloogia-alast huvitegevust projektiga NutiLabor. Ühe algataja, Microsoft Baltikumi juhi Rain Laane sõnul loodavad nad Nutilaborite kasvandike seast leida endale tulevasi kolleege. Tänavu liitus toetajateringiga veel Playtech, Itella, BCS Itera ja Codeborne ning projektiga ühinemist kaaluvad veel mitmed teised ettevõtted.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka sõnul tuleb panustada õpilaste ja ka täiskasvanute IT oskuste arendamisesse, kuna see aitab hoida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia positsiooni Eesti majanduse ühe vedurina. “Ametliku huvikoolide statistika järgi osaleb ainult 3% noortest tehnoloogiavaldkonna huvihariduses. Seda on ilmselgelt liiga vähe ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soov on seda arvu lähiaastatel kolmekordistada. Nutilaborite kogemus näitab, et robootika, programmeerimine ja tehnoloogiaõpetus on saanud omale kindla koha huviharidusmaastikul ning õpilaste huvi nende vastu aina kasvab,“ lisas Kotka.

Huviringide eesmärk pikas perspektiivis on luua soodne pinnas järelkasvule info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris. Eesti riik on määratlenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna üheks majanduse eduteguriks ja eelisarendatavaks valdkonnaks. Ka riigi strateegilised arengukavad rõhutavad loodus- ja täppisteaduste rolli olulisust Eesti konkurentsivõime arendamisel.

Lisainformatsioon:

Kristi Kivilo

Vaata Maailma SA

http://www.vaatamaailma.ee