Starditoetus tüdrukute IT huviringidele

NutiLabor ja MTÜ Robootika kuulutavad välja starditoetuste konkursi “IT tüdrukutele”.

Konkurss on mõeldud alustavatele IT-alastele huviringidele, kus osalevad ainult tüdrukud ja neiud vanuses kuni 18-eluaastat. 

Eesmärk on toetada ainult tüdrukutele suunatud uute IT-alaste huviringide, loomist, mis keskenduvad robootikale, programmeerimisele, multimeediale, 3D-modelleerimisele või mobiiliäppide valmistamisele.

Tingimused taotlejale:

 • Taotleja peab olema FIE või juriidiline isik.
 • Taotleja ei saa olla huvikool, kool, koolieelne lasteasutus, kutseõppeasutus.

Taotlusvooru tingimused:

 • starditoetuse summa on maksimaalselt 990 eurot (omafinantseeringu nõue puudub);
 • tegemist on uue avatava IT-huviringiga uues asukohas. Toetust ei saa taotleda juba tegutseva IT-huviringi jätkamiseks, taaskäivitamiseks või osalejate arvu suurendamiseks tegutsevas huviringis.
 • toetust võib kasutada huviringi töötasu osaliseks kompenseerimiseks või ringi tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks;
 • toetuse saaja peab läbi viima vähemalt 15 huviringi tundi juuniks 2019.a.;
 • ühe ringitunni pikkus on vähemalt 45 minutit ja see toimub koolitundide välisel ajal;
 • taotleja ei saa toetust kasutada ruumide rentimiseks.

Taotleja kinnitabet toetuse saamisel:

 • avab huviringi hiljemalt jaanuaris 2019;
 • lisab oma huviringi huviring.ee keskkonda;
 • korraldab huviringis osalevate laste ning noorte ja nende tegevuste tutvustamise teistele noortele ning täiskasvatutele (sh lapsevanematele) vähemalt ühel avatud uste päeval, avalikul või sisesel üritusel;
 • tagab, et huviringi töös ja materjalides kasutatud visuaalide, piltide, helide, sisu vms puhul ei rikuta autoriõigusi ja kasutatakse legaalset tarkvara;
 • annab tagasisidet ringitegevuse toimumise kohta kahel korral: ringi avamisel ja ringitegevuse lõpetamisel ning osaleb ka huviringe puudutavates uuringutes.

MTÜ Robootikal on  õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

Taotluse esitamise tähtaeg 9. november 2018 kell 16.00.

Taotluse saab esitada SIIN.

Konkursi korraldajad valivad välja toetuse saajad ja teavitab otsusest hiljemalt 16.11.2018.

Hindamiskriteeriumid:

 • Toetuse kasutamine on taotleja poolt läbi mõeldud ning taotluses põhjendatud, sh ringi toimumise sagedus, ringi tegevuste kirjeldused, koostöö teiste huviringidega, võistlustel osalemine jms.
 • Kui taotlusi esitatakse rohkem, kui eelarveliselt on võimalik toetada, eelistatakse neid taotlejaid, kes ei ole varem NutiLabori projektist toetust saanud.

Starditoetust finantseerib Vaata Maailma SA ja Microsoft.

Loe edasi

huviring.ee

Eestis tegutsevate teadushuviringide infot koondav veebikekond huviring.ee on loodud selleks, et toetada infovahetust teadus- ja IT huviringide, juhendajate, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel.

Huviring.ee võimaldab:

 • juhendajatel ja (huvi)koolidel anda märku toimuvatest huviringidest
 • lapsevanematel leida oma lastele sobivaid huviringe
 • huviringidel leida oma ringi osalejaid
 • (huvi)koolidel leida huviringidele sobivaid juhendajaid
 • juhendajatel leida juhendamiseks uusi ringe

Kõik juhendajad ja huvikoolid on oodatud veebikeskkonda huviringide infot sisestama!

Selleks tuleb:

 1. Loo endale konto keskkonnas huviring.ee
 2. logi sisse ja lisa oma teadus- või IT-huviringi  info    ja/või
 3. otsi juhendajat oma korraldatavale ringile      ja/või
 4. anna märku, et otsid huviringi juhendamiseks.

Huviring.ee veebikeskonna on loodud Eesti Teadusuvihariduse Liidu ja Vaata Maailma SA koostöös ning keskonda haldab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Microsoft.

 

Loe edasi

Jõhvi haigla integreerib koostöös Vaata Maailmaga tegevusteraapiatesse robootika

SA Jõhvi Haigla võtab koostöös Vaata Maailmaga lastele ja täiskasvanutele mõeldudtegevusteraapias kasutusele uue meetodi – robootika.

Robootika on mitme meele kasutamist nõudev tegevus, mis vajab lapselt tähelepanu, kontsentreerumist ning käe ja silma koostööd. Tegevusteraapia käigus ehitab laps väikese Lego-roboti ja õpib seda arvuti teel juhtima.  Robootika õpetab loomingulisust, ettevõtlikust, koostöö- ning esinemisoskusi. Sealjuure on tegevus lapse jaoks huvitav ning meeskonnas mängides õpib laps teiste mängijatega arvestama. Täiskasvanute puhul kasutatakse seda meetodit tegevusteraapias just sõrmede töö peenmotoorika arendamisel.

Jõhvi Haigla SA esindaja Ele-Riin Kullamä sõnul sobib robootika hästi kannatlikkuse, tähelepanu ning loogilise mõtlemise ja peenmotoorika arendamiseks. Seda meetodit saavad edaspidi oma töös kasutada ka eripedagoogid ja psühholoogid.

“Robotid on tegevusteraapias kasutusel ka mujal riikides just seetõttu, et see info, mida annab välja robot on võrreldes inimesega palju selgem ja lühem, seega on lastel ja täiskasvanutel lihtsam sellele infole keskenduda. Samuti on robotid väga pühendunud korrates ühte käsku üha uuesti ja uuesti.” lisas Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo.

13.augustil kell 14.00 toimus Jõhvi Haiglas robootika kasutuselevõtu esmaesitlus. Üritusest võttis osa ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut, kes on plaanilisel Ida-Virumaa visiidil, kus külastab oma haldusalas olevaid asutusi.

Samuti tuleb üritusel tutvustusele virtuaalrealsuse kasutamine tegevusteraapias ja füsioteraapias.
Robootikat aitavad tegevusteraapiasse viia Vaata Maailma SA, Microsoft ja MTÜ Robootika.

Aprillikuus käivitas Jõhvi Haigla SA koostöös Vaata Maailma SAga IT-alase pilootprojekt, mille käigus kingiti haiglale tahvelarvutid, et patsiendid saaksid kaasaegsete nutilahenduste abil mugavalt oma lähedastega ühenduses olla.

Loe edasi

Uute IT-huviringide avamiseks on võimalik taotleda starditoetus

Vaata Maailma SA kuulutab koostöös Teliaga välja konkursi uute IT-huviringingide NutiLabor avamiseks, et toetada lastele robootika, programmeerimise, 3D-modelleerimise, multimeedia või mobiiliäppide valmistamise õpetamist. Toetust saavad taotleda uues asukohas alustavad huviringid ning seda saab kasutada juhendaja töötasu osaliseks kompenseerimiseks või ringitunniks vajalike vahendite soetamiseks.

Starditoetuse eesmärk on innustada uute NutiLaborite teket, et IT-huviringid muutuksid sama kättesaadavaks nagu on näiteks spordi-, muusika- ja tantsuringid.

Starditoetuse summa on 675 eurot ning omafinantseeringu nõue puudub. Konkursile taotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2018 kell 16.00. Toetuse saajad kuulutatakse välja 14. veebruaril ning uued ringid alustavad tööd hiljemalt nelja nädala jooksul peale lepingu allkirjastamist.

Toetust ei ole võimalik taotleda juba toimuva IT-huviringi jätkamiseks.

Vaata Maailma sihtasutus koordineerib NutiLaborite tööd. NutiLaborid tegutsevad aastast 2012 ning neisse on kaasatud üle 5000 lapse. NutiLaborid tegutsevad eratoetusel.

2017/2018 hooaja suurtoetaja on Telia.

Konkursi tingimused, lisainfo ja elektrooniline taotlusvorm on leitavad SIIT

Loe edasi

Ülebaltilise Minecrafti ehitusvõistluse peavõit tuli Eestisse

Baltikumi ülese võistluse “Minecrafti eri! Tuleviku Eesti, Läti ja Leedu” peavõidu pälvis Eestist pärit meeskond Öökullid. Virtuaalne ehitusvõistlus toimus detsembri alguses ning oli osaks rahvusvahelisest IT-hariduse nädalast KoodiTund (Hour of Code).

Võistlus leidis aset populaarse ja hariva arvutimängu Minecraft virtuaalkeskkonnas. Nädala jooksul püstitasid noored võistlejad Minecrafti maailma tulevikunägemusi sellest, kuidas näeb elu Eestis, Lätis ja Leedus välja 10, 25 või 100 aasta pärast.

Eestis registreeris võistlusele ligi 100 meeskonda, keda hinnati kolmes vanuserühmas (7-11, 12-15 ja 16-18 aastased). Hindamisel pöörati tähelepanu tööde originaalsusele, loomingulisusele ja tehnilisele teostusele. Baltikumi üldvõidu ja keskmise vanusekategooria parima ehitise Eestis püstitas meeskond Öökullid koosseisus Kristjan (15), Oliver (15) ja Elvis (15). Rahvusvahelisele žüriile avaldas muljet noorte ehitatud maailma detailsus ja oskuslik viis, kuidas oli kasutatud Minecrafti maailma ning Redstone’i programmeerimise võimalusi.

Kohaliku vanima vanuserühma võitis võistkond Kummikud (Kirti 18), kes nägi elu Eestis aastal 2067 harukordselt värvikirevana. Nooremas vanusekategoorias hinnati parimaks võistkond Kakupets koosseisus Johanna (7) ja Karl Robin (10) tööga Tulevikulinn, milles oli erilist tähelepanu pööratud keskkonnasäästlikele lahendustele. Eripreemia pälvisid võistkonnad j1, RoSaHe ja Team55. Noored olid ehitanud nii tuleviku Tallinnat, Tartut kui Kilingi-Nõmmet, viinud oma maailmad kosmosesse ning kujutanud ette teleporteerumise võimalusi.

Züriiliige Heli Sepping Microsoft Eestist lausus võistlustööde kohta: “Laste loomingulisus on aasta-aastalt aina kasvanud ja sel korral torkasid võistlustööd silma just uudsete ja vahvate ideede poolest. Kõrvaltvaatajana võib ehk tunduda, et Minecrafti võistlus on üks tore mäng, kuid tegelikult eeldab taoliste tuleviku linnade ja hoonete ehitamine lisaks loomingulisele nägemusele ka head meeskonnatöö, ajaplaneerimise, projektijuhtimise ja turundamise oskust, mis on olulised tööturul edukalt hakkama saamiseks.”

Minecrafti võistlus toimus Eestis juba neljandat korda ning Baltikumi ülene mõõduvõtmine leiab aset teist aastat järjest. Sel aastal on võistlus pühendatud Eesti 100. aastapäevale ning tulevikunägemused kingituseks kodumaale.

“Minecrafti eri!” võistluse korraldasid Vaata Maailma Sihtasutus/NutiLabor, Microsoft Eesti ja mitmed vabatahtlikud abilised.

Videot võidutööst näeb SIIN

Loe edasi

Ülemaailmsest KoodiTunni nädalast võttis osa rekordarv õpilasi üle kogu Eesti.

KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline IT-hariduse nädal, mis leidis aset 4.-10. detsembrini, et anda õpilastele ja täiskasvanutele üle kogu maailma võimalus programmeerimisega tutvust teha. Eestis osales KoodiTunni tegemistes rohkem koole ja ettevõtteid kui kunagi varem.

Kokku viidi läbi enam kui 900 KoodiTundi ja nädala jooksul kehastus tarkvaraarendajateks rohkem kui 9361 last ja täiskasvanut üle kogu Eesti. See number on ligi 3000 võrra suurem kui möödunud aastal. Eesti tähistas esimest korda KoodiTundi aastal 2014, mil tundides osales 200 last. Aastal 2015 oli see number juba 3500 ning on ka edaspidi jõudsasti kasvanud.

KoodiTunnid toimusid koolides, lasteaedades ja ettevõtetes üle kogu Eesti. Nende läbiviimimisel toetuti spetsiaalsele tunnikavale ning õppemängudele www.code.org veebilehelt, mis toetuvad visuaalsele programmeerimisele, kus koodiridu asendavad graafilised plokid. Lisaks tegevõpetajatele ja ettevõtete endi töötajatele juhendasid KoodiTunde ka Tagasi Kooli vabatahtlikud.

Suure programmeerimishuviga paistis silma Tallinna Pae Gümnaasium, kus erinevate vanuseastmete õpilased 18 klassikomplektist osalesid 21 KoodiTunnis, mida juhendas 10 külalisõpetajat. “Osalesime kooliga KoodiTunnis kuna leidsime, et see on suurepärane võimalus muutunud õpikäsitluse rakendamiseks igapäevases õppetöös ning õpilaste ja õpetajate digipädevuse arendamiseks programmeerimise kaudu. Kõik toimunud tunnid olid väga omanäolised ja huvitavad. Tulemuseks  õpilaste ja õpetajate säravad silmad nig huvi programmeerimise vastu,  kuna selgus  et koodi kirjutamine võib olla lõbus, lihtne, jõukohane ja mitmekesine,” ütles kooli haridustehnoloog Maia Lust.

Samuti tutvustasid eesrindlikumad ettevõtted ja organisatsioonid koodi kirjutamist oma töötajatele, et kolleegidel oleks üheskoos võimalik tulevikuteadmisi koguda. Selliste asutuste hulgast võis leida Tallinna Keskraamatukogu, Telia ja ministeeriumide ühishoone töötajad. Et KoodiTunni tegemised olid sel aastal pühendatud Eesti 100. aastapäevale eesmärgiga kinkida Eestile IT-teadlikke inimesi tegid koodi kirjutamise algtõdedega teiste hulgas tutvust ka EV100 meeskond.

Noortele Minecrafti huvilistele toimus nädala jooksul ka ülebaltiline võistlus “Minecrafti eri! Tuleviku Eesti, Läti ja Leedu”, milles osalejad ehitasid virtuaalkeskonda tuleviku maailmu.

KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline algatus, mis innustab kõiki inimesi üle kogu maailma koodi kirjutamist ühe tunni jooksul proovima. KoodiTunnist on osa võtnud nii Barack Obama kui Kanada peaminister Justin Trudeau.

Eestisse toovad KoodiTunni Vaata Maailma SA, Microsoft Eesti, Tagasi Kooli, ITL, MTÜ Robootika. Sel aastal on KoodiTunni tegemised pühendatud Eesti 100. aastapäevale, et kinkida Eestile IT-teadlikke inimesi.

Loe edasi

NutiLabori Jõulutervitus 2017

Loksa Gümnaasiumi jõulutervitus:

Kohtla-Järve Tammiku põhikooli mudilaste pühadekaardid:

 

 

Narva Keeltelütseumi pühadekaardid:

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi jõulutervitus:

 

Loe edasi