Veel on mõned vabad kohad IT-alaste huviringide juhendajate koolitusele Tartus

Nutilabor viib koostöös MTÜ Robootikaga 10.–11. novembril külalislahkes Tartu Loodusmajas läbi koolituse neile, kes on huvitatud IT-alaste huviringide loomisest ja juhendamisest.

Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad juhendada IT-alaseid huviringe, kuid ei ole tegevad õpetajatena st lapsevanemad, noorsootöötajad, IT-tudengid jne. Koolituse eesmärgiks on IT-huvihariduse arendamine ning noorte IT-teadlikuse tõstmine läbi uute huviringide avamise. Osavõtjad saavad koolituse käigus nii praktilisi oskusi kui teadmisi ja nõu huviringide korralduslike küsimuste kohta.

Kahepäevasel koolitusel räägitakse, kuidas IT-alast huviringi avada ja läbi viia, puudutatakse huviringi läbiviimise metoodikat ja juhendamise põhitõdesid. Samuti uuritakse, kuidas tekitada lastes huvi IT-vastu ning kuidas nende oskusi arendada. Koolituse praktiline pool sisaldab “hands-on” programmeerimist, LEGO robootikat ja mobiiliäppide tegemist.

“Teame, et on palju lapsi, kes väga tahaksid NutiLaborites ja teistes IT-huviringides osaleda, kuid uute ringide avamise üheks hädavajalikuks eelduseks on juhendajad”, selgitas IT-huviringe NutiLabor korraldava Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo. Samuti lisast ta, et huvi koolituse vastu on olnud suur ning kaalutakse lisakoolituste tegemist.

Koolitusele saab registreerida SIIN

2017. aastal toimuvad koolitusedi ka Pärnus, Saaremaal, Haapsalus, Jõhvis, Paides, Rakveres.

Koolituse korraldab Vaata Maailma SA (NutiLabor) koostöös MTÜ Robootikaga, kes viisid eelmisel aastal läbi koolituse pilootprojekti. 40% eelmise aasta koolitusel osalejatest oli projekti lõppemise ajaks IT-alase huviringi juba loonud või oli seda parajasti käivitamas. SA Vaata Maailma on rohkem kui 4-aastane kogemus IKT-alase huvihariduse edendamise vallas ning MTÜ Robootikal on ette näidata aastate pikkune kogemus nii laste juhendamisel kui täiskasvanute koolitamisel robootika alal.

Projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.