Otsime koostööpartnereid, et leida tulevasi IT spetsialiste ja IT juhte!

Eesti kooliõpilaste huvitegevuse statistika ütleb, et koolide juures ja huvikeskustes tegutsevad valdavalt kunstiringid, sporditreeningud ja laulukoorid, mis on kahtlemata vajalikud, kuid ei aita meil leida tulevasi IT-spetsialiste. Tehnoloogiahuvilisel noorel on oma huvi realiseerimiseks väga vähe võimalusi, mistõttu võib juhtuda, et noor leiab endale kergemini kättesaadava hobi ning huvi tehnoloogia vastu raugeb.

NutiLabori projekt algatati Vaata Maailma SA eestvedamisel 2012. aastal eesmärgiga pakkuda noortele võimalust osaleda infotehnoloogia-alastes huviringides. NutiLaborite eesmärk on  suurendada noorte IT alast teadlikkust ning kasvatada huvitegevuse kaudu noorte huvi IT erialade õppimise vastu tulevikus.  Pikemas perspektiivis on seeläbi võimalik tõsta IT spetsialistide hulka Eestis ja vähendada noorte töötust.

NutiLaborid on ennast tõestanud ja saanud suuremat tähelepanu ka rahvusvahelisel areenil. Samuti esitati NutiLabor projekt statuudi Üldhariduse sõber nominendiks, mille väljakuulutamine toimub 5.oktoobril Aasta Õpetaja galal, Vanemuises.

2013/2014. õppeaasta konkursi tulemusena laekus Vaata Maailma SA-le kokku 91 NutiLabori toetamise taotlust 1100 huvilise osalemiseks huviringides, kuid meil on vahendid 18-ne NutiLabori tegevuse toetamiseks.

Otsime koostööpartnereid, kes aitaksid toetada juba olemasolevate NutiLaborite jätkamist ja uute NutiLaborite käivitamist üle Eesti.

Koostööpartner saab ise valida mitme lapse huvitegevust või millise Piirkonna või teemaga NutiLaborit ta soovib toetada (programmeerimine, 3D modelleerimine, arvutiehitus, robootika, mobiiliäppide loomine, elektroonika, veebilehtede loomine ja disain, loodus-, täppis- ja rakendusteadused üldisemalt). NutiLaboreid saab toetada ka huvitegevuse läbiviimiseks vajalike tehnikaseadmetega või saab toetada NutiLaboreid üldiselt.

Ühe noore osalemine NutiLaboris maksab keskmiselt 220 eurot  ja ühe NutiLabori huviringi läbiviimine maksab keskmiselt 2 200 eurot õppeaastas.

NutiLaboris on selle summa eest olemas vajalikud tehnikaseadmed, õppe- ja juhendmaterjalid ning särasilmne juhendaja. Lisaks saavad nutilaborandid osaleda koostööüritustel ning võistlustel, näidates oma värskelt omandatud teadmisi oskusi. NutiLaborite juhendajatele pakume temaatilisi koolitusi ning seminare.

Toetame koos!

Lisainformatsioon:

Enn Saar
ITL juhatuse liige, Vaata Maailma SA nõukogu esimees
enn.saar@itl.ee

Kristi Kivilo
NutiLabori projekti koordinaator
Vaata Maailma SA
Tel 51 75 300,
kristi@vaatamaailma.ee
www.nutilabor.ee, www.vaatamaailma.ee