NutiLabori juhendajad ja Targalt Internetis koolitajad pidasid ühisseminari

28. veebruar – 01. märts 2014 toimus Luhtre turismitalus seminar, millest võttis osa 26 NutiLabori ja Targalt Internetis projektiga seotud inimest. Seminari eesmärk oli omavahelise koostöö tihendamine ning teadmiste ja kogemuste vahetamine.

Üheks peateemaks oli nutiturvalisus – seda nii laste kui õpetajate vaatest. Triin Kütt Vaata Maailma sihtasutusest andis ülevaate üle 10000 noore seas läbi viidud nutiseadmete kasutamise küsitlusest, kõneles nutiturvalisusest ning tutvustas lehekülge Päriselt ka või? Valga Vene Gümnaasiumi juures tegutseva NutiLabori juhendajad Eva Tšepurko ja Marvin Mägi panid osalejad mobiiliäppe looma. Heilo Altin ja Ramon Rantsus Robootika MTÜ-st haarasid osalejad kaasa robootika näidistundi läbi viies.

Targalt Internetis koolitajad panid üheskoos kokku internetiturvalisuse e-kursust õpetajatele, kes igapäevaselt töötavad gümnaasiumi- ning kutsekooli õpilastega.

Lisaks viidi kohapeal läbi põnev mäng, kus osalejad pidid leidma QR-koodide alla peidetud taliolümpiamänge puudutavatele küsimustele vastused.

Teine päev keskendus IKT-alasele huvitegevusele. Räägiti nii NutiLaborite hetkeseisust kui tulevikuplaanidest ning tutvustati teisi valdkonna projekte nagu näiteks NutiVõistlus 2014. Räägiti ja toodi näiteid ka rahvusvahelistest kogemustest.

Seminar korraldati koostöös HITSA Innovatsioonikeskusega.