Mina ja õppimine

Juhendaja: Silvi Laidro
Teema: Mina ja õppimine