#EmadSaledaksXboxKinectiga

Juhendaja: Johan Valdemar Leoste
Teema: Mina ja seadmed